Επιτυχημένη συνάντηση των εταίρων στο Colmar της Γαλλίας

  • Home
  • /
  • Επιτυχημένη συνάντηση των εταίρων στο Colmar της Γαλλίας

Επιτυχημένη συνάντηση των εταίρων στο Colmar της Γαλλίας

21 Oct, 2014 / 0

Στις 16 – 18 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της εταιρικής σύμπραξής μας στο Colmar της Γαλλίας με τη συμμετοχή όλων των εταίρων και των εμπειρογνωμόνων. Η συνάντηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πραγματοποιήθηκε μια επισκόπηση του έργου, συζητήθηκαν όλα τα σημαντικά σημεία της υλοποίησής του και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα και τα χρονοδιαγράμματα.

Επίσης, όλοι οι εταίροι έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη φάση της υλοποίησης του έργου, αντάλλαξαν καλές πρακτικές και μεθοδολογία.