Πρόγραμμα Serlet- Περίληψη

  • Home
  • /
  • Πρόγραμμα Serlet- Περίληψη

To έργο SERLET : α) υποστηρίζει και να προωθεί 7 τοπικές γλώσσες από 4 κράτη μέλη (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία) ως διαμεσολαβητές για την πολιτιστική αλληλεπίδραση και την αμοιβαία διαπολιτισμική κατανόηση, β) διευρύνει την πολιτιστική ελκυστικότητα των 7 περιφερειών της Ευρώπης μέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό στη πρόσβαση εργαλείο για την προώθηση των γλωσσών τους, γ) εξευρωπαΐζει τις τοπικές γλώσσες και τον πολιτισμό, δ) συμβάλλει στη βελτίωση της αναγνώρισης των πολιτιστικών διαφορών στην Ευρώπη, ε) παράσχει συνδέσμους μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του κόσμου της εργασίας (ειδικά του τουριστικού τομέα), στ ) προσφέρει καινοτόμα υλικά -μέσω μιας σύγχρονης άποψης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των smartphones, των tablet και ενός διαδραστικού διαδικτυακού τόπου.

Οι Ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι:

α) Οι τουρίστες και τα άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων (από φοιτητές έως και συνταξιούχους) που είναι πρόθυμοι ή σχεδιάζουν να επισκεφθούν μια περιοχή στην Ευρώπη με υψηλή πολιτιστική ταυτότητα, συγκεκριμένες παραδόσεις και κληρονομιά.

β) Οι εκπαιδευτικοί, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι σχολές ξένων γλωσσών που παρέχουν εκπαίδευση σχετική με τις τοπικές γλώσσες.

γ) Τα τουριστικά γραφεία, οι οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης για τον τουρισμό, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα θέρετρα, τα ξενοδοχεία, οι τουριστικοί πράκτορες, που  είναι πρόθυμα να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν το κοινό για την τοπική γλώσσα και τον πολιτισμό της κάθε περιοχής.

Οι τοπικές γλώσσες και οι περιφέρειες που προωθούν τα αποτελέσματα του έργου μας είναι:

Για FR: Αλσατία (Alsatian), Βρετάνη (Breton)  και Κορσική (Corsican)

Για IT: Σικελία (Sicilian) και Σαρδηνία (Sardinian)

Για EL: Κρήτη (Cretan)

Για ES: Καταλονία (Catalan)

Οι στόχοι του έργου SERLET επιτεύχθηκαν μέσω:

1) της ανάπτυξης των 7 καινοτόμων και φιλικών προς τον χρήστη εφαρμογών για smartphones και tablets, που συμπεριλαμβάνουν:

α) Τα αναγκαία εικονογραφημένα επικοινωνιακά και γραμματικά υλικά για τη δημιουργία διαλόγων χρήσιμων σε καθημερινές καταστάσεις και το βασικό λεξιλόγιο με ήχο για την ακρόαση της προφοράς,

β) Βίντεο μικρής διάρκειας με τη χρήση των τοπικών γλωσσών σε πραγματικές καταστάσεις,

γ) Εικονικούς χάρτες των περιοχών που περιέχουν 3D μνημεία και ιστορικές, πολιτιστικές πληροφορίες κ.λπ.

δ) Φωνητική ηχογράφηση και επιλογές εξατομίκευσης.

2) Διαδραστική πολυ-λειτουργική ιστοσελίδα σε 5 εκδόσεις.

3) 7 βιβλία, ένα για κάθε γλώσσα.