Μεθοδολογία του έργου

  • Home
  • /
  • Μεθοδολογία του έργου

Η δυνατότητα επικοινωνίας με τους ντόπιους μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον εμπλουτισμό των εμπειριών των σχετικών με την ποικιλομορφία της Ευρώπης και μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες για απασχόληση σ’ αυτές τις ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές, αλλά το σημαντικότερο όλων, μπορεί να συμβάλλει στην εμβάθυνση στον τοπικό πολιτισμό.
Αν κάνουμε μια προσπάθεια, να μιλήσουμε την τοπική διάλεκτο, αυτό μπορεί να μας προσφέρει μοναδικές γνώσεις σχετικές με τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων, τον τρόπο ζωής, τις παραδόσεις, τη γαστρονομία, την ιστορία, την αρχιτεκτονική, και πολλά άλλα.
Ο σπουδαστής που ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό της περιοχής-στόχου, θα είναι πιο επιτυχής στην μελέτη της τοπικής γλώσσας. Όσοι δείχνουν ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά, θα είναι πιο δεκτικοί στη γλώσσα-στόχο και πιο ανοιχτοί στη διαμόρφωση σχέσεων με τους ντόπιους.

Το έργο SERLET έχει ως στόχο να προωθήσει επτά τοπικές γλώσσες σε μια ευρεία ομάδα-στόχο, που περιλαμβάνει: γηγενείς μαθητές, τουρίστες, υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και δραστηριοτήτων, όπως: ο τουρισμός, οι ιατρικές και κοινωνικές βιομηχανίες και υπηρεσίες και τέλος άτομα που ενδιαφέρονται για τον τοπικό πολιτισμό, την εθνολογία και κληρονομιά.

Το SERLET παρέχει στις ομάδες-στόχους ένα τριπλό εύχρηστο πακέτο -εργαλείο (εφαρμογές (apps), ιστοσελίδα, βιβλίο) -ένα πακέτο για κάθε μία από τις επτά τοπικές γλώσσες, που επιτρέπει στον χρήστη να επικοινωνεί με τους κατοίκους της περιοχής χρησιμοποιώντας τις τοπικές γλώσσες.

Το επίπεδο εκμάθησης γλωσσών είναι: Α1, Α2.

Πώς λειτουργεί το SERLET:

Τα εργαλεία SERLET (εφαρμογές, ιστοσελίδες, βιβλία) μπορούν να παρέχουν γλωσσικό υλικό στις τοπικές γλώσσες, ανεξάρτητα το καθένα, αλλά αν ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό όλων των παραπάνω, θα έχει πιο γρήγορα αποτελέσματα στην εκμάθηση των τοπικών γλωσσών.

1) SERLET APPS

Η χρησιμοποίηση εφαρμογών στην εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος μάθησης. Υπάρχουν πάνω από 80 διαφορετικές εφαρμογές διαθέσιμες για αρκετές ξένες γλώσσες, οι οποίες είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των χρηστών smartphone και tablet.

Ωστόσο, η καινοτομία μας βασίζεται στο ότι οι εφαρμογές SERLET είναι οι μόνες διαθέσιμες για τοπικές γλώσσες που παρέχουν στους χρήστες όλα τα βασικά οφέλη από τη χρήση εφαρμογών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, όπως: η γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες, η εξάσκηση δεξιοτήτων όπως ακρόασης ή ανάγνωσης και η καλλιέργεια της γλώσσας-στόχου μέσω πολιτιστικών στοιχείων και συγχρόνως η εξατομίκευση της μάθησης, με τη δυνατότητα αποθήκευσης αγαπημένων φράσεων, λεξιλογίου, βίντεο, κ.λπ.

Οι εφαρμογές της τεχνολογίας για smartphones και tablets είναι αποτελεσματικές στη διδασκαλία των τοπικών γλωσσών, καθώς επιτρέπει μια εύκολη on-the-go πρόσβαση στη πληροφορία, με τον ρυθμό του καθενός, όπου και όποτε έχει κανείς ελεύθερο χρόνο και μπορεί να επωφεληθεί από κάθε στάση για να ανανεώσει το λεξιλόγιό του ή να ενισχύσει τις δεξιότητες της προφοράς του.
Είναι ένας διασκεδαστικός και εύκολος τρόπος για επικοινωνία με τους ντόπιους και συνδυάζει εικόνα, ήχο και βίντεο μικρής διάρκειας.

Η δομή της κάθε μιας από τις 7 εφαρμογές τοπικών γλωσσών του έργου SERLET είναι η ίδια, αλλά κάθε εφαρμογή περιέχει διαφορετικά υλικά μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε τοπικής γλώσσας.
Κάθε εφαρμογή τοπικής γλώσσας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) 20 απολαυστικά μαθήματα γεμάτα με πολλές ώρες υψηλής ποιότητας ήχου, εικόνας και βίντεο μικρής διάρκειας. Κάθε μάθημα εμπεριέχει οπτικό και ηχητικό υλικό που θα βοηθήσει τους σπουδαστές να ξεκινήσουν και να εμβαθύνουν στην εκμάθηση της τοπικής γλώσσας μέσω ενός προγράμματος διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Τα μαθήματα * περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

1. Χρώματα / σχήματα
2. Αριθμοί / Ώρα,
3. ημέρες / μήνες / Εποχές / Καιρός
4. Οικογένεια και σχέσεις,
5. Τυπικοί και άτυποι χαιρετισμοί,
6. Τρόφιμα, μαγείρεμα και ποτό,
7. Ρούχα / Έπιπλα
8. Διαθέσεις και συμπεριφορές,
9. Στέγαση και συναθροίσεις
10. Μέρη και κατευθύνσεις
11. Κοινωνικές / Οικονομικές δραστηριότητες
12. Εκπαίδευση και Απασχόληση
13. Ιατρική / Επείγοντα
14. Ιστορία της περιοχής
15. Φύση και τοπίο
16. Τοπικές οικονομικές δραστηριότητες
17. Τουρισμός / Διαμονή
18. Πολιτιστική κληρονομιά 1
19. Πολιτιστική κληρονομιά 2
20. Μουσική και λαογραφία
* Τα τελευταία επτά μαθήματα θα είναι μοναδικά για κάθε τοπική γλώσσα.

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει:
• λεξιλόγιο με προφορά (ήχο)
• διαλόγους, που περιλαμβάνουν επικοινωνιακά και γραμματικά στοιχεία στις τοπικές γλώσσες με μεταφράσεις σε επίσημη γλώσσα και στα αγγλικά
• βίντεο μικρής διάρκειας που δείχνουν γηγενείς να χρησιμοποιούν το υλικό του μαθήματος σε πραγματικές καταστάσεις με το κείμενο στην επίσημη γλώσσα και στα αγγλικά
• δυνατότητα εγγραφής της φωνής του χρήστη και σύγκριση της προφοράς του με τους γηγενείς εκφωνητές
• δυνατότητα αποθήκευσης αγαπημένων φράσεων, λεξιλογίου, βίντεο κλπ., και μ’ αυτόν τον τρόπο εξατομίκευσης της μάθησης
• επιλογή επανάληψης πρόσβασης στο υλικό εύκολα και γρήγορα
• Σύνδεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, κλπ) προκειμένου να ανταλλάξει ο χρήστης υλικό με τους φίλους του μέσω μιας εικονικής πλατφόρμας. (Web 2.0).

β) Εικονικοί χάρτες (με 3D γραφικά) της περιοχής που συμπεριλαμβάνουν πολιτιστικές πληροφορίες. Παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού της κάθε περιοχής. Αυτό μπορεί να είναι ένα μνημείο, μια παράδοση που είναι χαρακτηριστικά της περιοχής και που αποκαλύπτουν τη μοναδικότητα της στην Ευρώπη.

2) SERLET WEB SITE

Η Ιστοσελίδα SERLET αναπτύχθηκε σε 4 γλώσσες και στα αγγλικά (για διαφημιστικούς λόγους), περιλαμβάνει περιλήψεις σε 7 τοπικές γλώσσες και υποστηρίζει τους χρήστες που δεν χρησιμοποιούν smartphones ή tablets και προτιμούν τη μάθηση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η ιστοσελίδα SERLET περιλαμβάνει:
α) τα 20 μαθήματα τοπικών γλωσσών με τα επιμέρους τμήματά τους
β) εικονικούς χάρτες και πολιτιστικές πληροφορίες
γ) επαναληπτικά τεστ για τις επτά γλώσσες και
δ) ένα προωθητικό τμήμα στο οποίο θα προβάλλονται τα αποτελέσματα SERLET και στο οποίο θα έχουν ενσωματωθεί οι συνδέσεις με τα κοινωνικά δίκτυα για online chatting.

3) ΒΙΒΛΙΑ SERLET

Το SERLET παρέχει επίσης το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη μορφή για τους ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν ακόμα τις τελευταίες τεχνολογίες (smarphones, tablets, υπολογιστές), ή που προτιμούν την κλασική μάθηση και για τους χρήστες που προτιμούν συνδυασμένη μάθηση (τεχνολογική καινοτομία + κλασική μάθηση μέσα από τα βιβλία).
Για κάθε τοπική γλώσσα αναπτύξαμε ένα διαφορετικό βιβλίο (7 βιβλία συνολικά). Κάθε βιβλίο περιέχει:
α) Tα 20 απολαυστικά μαθήματα, που συμπεριλαμβάνουν τα εξής:
• Το ευέλικτο λεξιλόγιο που υπάρχει στις εφαρμογές και την ιστοσελίδα με μετάφρασή του στην επίσημη γλώσσα και στα αγγλικά, καθώς και φωνητική γραφή των λέξεων, για την κατανόηση της προφοράς τους.
• Τους διαλόγους με το επικοινωνιακό και γραμματικό υλικό
• Πολιτιστικές πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη μαγεία της κάθε περιοχής