Σκοποί και στόχοι του έργου

  • Home
  • /
  • Σκοποί και στόχοι του έργου

Teenagers in circle

Το έργο SERLET έχει ως στόχο:

α) την υποστήριξη και την προώθηση των τοπικών γλωσσών από τέσσερα κράτη μέλη (FR, GR, ES, IT) ως διαμεσολαβητές για την πολιτιστική αλληλεπίδραση και την αμοιβαία διαπολιτισμική κατανόηση, β) την διεύρυνση της πολιτιστικής ελκυστικότητας των 7 περιφερειών της Ευρώπης μέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό στη πρόσβαση εργαλείο για την προώθηση των τοπικών γλωσσών, γ) τον εξευρωπαϊσμό των τοπικών γλωσσών και του πολιτισμού, δ) τη συμβολή στη βελτίωση της αναγνώρισης των πολιτιστικών διαφορών στην Ευρώπη, ε) την παροχή συνδέσμων μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του κόσμου της εργασίας (ειδικά στον τουριστικό τομέα), στ) την προσφορά καινοτόμων υλικών -μέσω μιας σύγχρονης τεχνολογικής προσέγγισης για smartphones, tablets και ένα διαδραστικό διαδικτυακό τόπο.

Ομάδες-στόχοι:

Ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι:

α) Οι τουρίστες και τα άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων (από τους φοιτητές έως και τους συνταξιούχους) που είναι πρόθυμοι ή σχεδιάζουν να επισκεφθούν μια περιοχή στην Ευρώπη με υψηλή πολιτιστική ταυτότητα, συγκεκριμένες παραδόσεις και κληρονομιά.

β) Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι σχολές ξένων γλωσσών που παρέχουν εκπαίδευση σχετική με τις τοπικές γλώσσες

γ) Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τις τοπικές γλώσσες που θα επωφεληθούν από ένα καινοτόμο εργαλείο διδασκαλίας.

(Κατά την διάρκεια του έργου, οι εκπαιδευτικοί από 7 περιφέρειες αντάλλαξαν, εμπειρίες και μεθόδους διδασκαλίας των τοπικών γλωσσών σε διαφορετικά πλαίσια. Απέκτησαν εμπειρίες, κέρδισαν από την ανταλλαγή εμπειριών σε εθνολογικό επίπεδο, ομαδικές δραστηριότητες, μεθόδους έρευνας κλπ.

Το SERLET είχε άμεσο αντίκτυπο στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους και στην άμεση βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων χιλιάδων φοιτητών και μαθητών που εκπαιδεύονται κάθε χρόνο).

δ) Τα τουριστικά γραφεία, οι περιφερειακοί οργανισμοί για τον τουρισμό, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα θέρετρα, τα ξενοδοχεία, οι τουριστικοί πράκτορες, που είναι πρόθυμοι να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν το κοινό για τις τοπικές γλώσσες και τον πολιτισμό των περιοχών αυτών.

ε) Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται για συνεργασία με τους ομολόγους τους από άλλες «περιοχές» για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της έρευνας, των μεθόδων, κ.λπ.

 

Οι τοπικές γλώσσες και οι περιφέρειες που υποστηρίζονται και προωθούνται από τα αποτελέσματα του έργου μας είναι:

Για τη Γαλλία: Αλσατία, Βρετάνη και Κορσική (Alsatian, Breton, Corsican)

Για την Ιταλία: Σικελία και Σαρδηνία (Sicilian, Sardinian)

Για την Ελλάδα: Κρήτη (Cretan)

Για την Ισπανία: Καταλονία (Catalan)

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Οι στόχοι του έργου SERLET επιτεύχθηκαν μέσω της ανάπτυξης:

1) Επτά καινοτόμων και φιλικών προς τον χρήστη εφαρμογών Android και ios σε 7 τοπικές γλωσσικές εκδόσεις για smartphones και tablets, που συμπεριλαμβάνουν:

α) Τα απαραίτητα εικονογραφημένα γραμματικά υλικά για να καταστεί δυνατή η δημιουργία διαλόγων βασισμένων σε συγκεκριμένα θέματα, με σκοπό να παρακινήσει τις ομάδες στόχους μας να χρησιμοποιήσουν τις τοπικές γλώσσες σε πραγματικές συνθήκες ζωής. Οι εφαρμογές συμπεριλαμβάνουν την επιλογή ήχου με τη σωστή προφορά.

β) Βίντεο μικρής διάρκειας από όλες τις χώρες που μετέχουν στο σχέδιο, που προβάλλουν τις τοπικές γλώσσες στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων

γ) Το βασικό λεξιλόγιο για κάθε τοπική γλώσσα με μετάφραση στα αγγλικά και στην επίσημη γλώσσα.

δ) Εικονικοί χάρτες των περιοχών που περιέχουν  ιστορικά, πολιτιστικά μνημεία, τουριστικά αξιοθέατα κλπ και πολιτιστικές πληροφορίες που είναι πολύ χρήσιμες για τους τουρίστες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν τις συγκεκριμένες περιοχές.

ε) Ειδικοί οδηγοί και ενημερωτικό υλικό που εμπλουτίζουν τις γνώσεις των χρηστών σχετικά με τη γλώσσα και τον πολιτισμό των περιοχών.

2) Αλληλοεπιδρώμενη, πολυλειτουργική ιστοσελίδα σε 5 γλωσσικές εκδοχές και στα αγγλικά (καθώς και περιλήψεις σε 7 τοπικές γλώσσες) με στόχο να καλύψει ένα ευρύτερο κοινό που προτιμά να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές ή τα κινητά τηλέφωνα με χρήση σύνδεσης wi-fi χωρίς χρέωση.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει όλο το υλικό που δημιουργήθηκε για τις εφαρμογές των  επτά τοπικών γλωσσών συν τα βίντεο που επιτρέπουν στους χρήστες να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους πάνω στις τοπικές γλώσσες.

3) Τα επτά βιβλία -ένα για κάθε γλώσσα- περιλαμβάνουν: α) τους διαλόγους που εμπεριέχονται στις εφαρμογές καθώς και το βασικό λεξιλόγιο, β) στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού των περιοχών αυτών.