Προωθητική ιστοσελίδα από τον Έλληνα εταίρο

  • Home
  • /
  • Προωθητική ιστοσελίδα από τον Έλληνα εταίρο

Προωθητική ιστοσελίδα από τον Έλληνα εταίρο

13 Dec, 2013 / 0

Ο Έλληνας εταίρος ανέπτυξε την προωθητική ιστοσελίδα για το έργο SERLET για την έγκαιρη διάδοση, από την πρώτη ημέρα, του προγράμματος και των στόχων του.

Το ολοκληρωμένο website, που θα περιλαμβάνει το γλωσσικό υλικό για όλες τις τοπικές γλώσσες, θα αναπτυχθεί από εταιρεία υπεργολαβίας. Επίσης, λογαριασμοί Facebook και Twitter έχουν αναπτυχθεί για την επέκταση των αποτελεσμάτων της διάδοσης.