Νέο προωθητικό βίντεο από τον Έλληνα εταίρο!

  • Home
  • /
  • Νέο προωθητικό βίντεο από τον Έλληνα εταίρο!

Νέο προωθητικό βίντεο από τον Έλληνα εταίρο!

5 Oct, 2015 / 0

Ένα νέο προωθητικό βίντεο για τη διάδοση του έργου SERLET αναρτήθηκε από τον Έλληνα εταίρο στο youtube. Το promo αναπτύχθηκε για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου SERLET σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό αυτό είναι εφικτό.