Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στην 4η Συνάντηση των εταίρων στη Σικελία!

  • Home
  • /
  • Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στην 4η Συνάντηση των εταίρων στη Σικελία!

Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στην 4η Συνάντηση των εταίρων στη Σικελία!

2 Oct, 2015 / 0

Στις 28 με 29 Σεπτεμβρίου, 2015 πραγματοποιήθηκε στο Castelammare del Golfo στην Ιταλία Sicily- η τέταρτη συνάντηση της εταιρικής σχέσης, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων και ενός εμπειρογνώμονα της σικελικής γλώσσας. Η οργάνωση της συνάντησης ήταν εξαιρετική και τα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν πολύ ικανοποιητικά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν οι τελικές εφαρμογές του έργου Serlet, καθώς και τα pdf των ολοκληρωμένων εκδόσεων των βιβλίων για τρεις περιφερειακές γλώσσες. Τα κύρια θέματα της συνάντησης ήταν: επικύρωση των αποτελεσμάτων του έργου, στρατηγική διάδοσης και καλές πρακτικές και οι οικονομικές πτυχές του έργου.