Νέα συνάντηση στην πανέμορφη Σικελία!

  • Home
  • /
  • Νέα συνάντηση στην πανέμορφη Σικελία!

Νέα συνάντηση στην πανέμορφη Σικελία!

21 Sep, 2015 / 0

Η 4η συνάντηση των μελών της σύμπραξης Serlet θα πραγματοποιηθεί στο Castellammare del Golfo στη Σικελία-Ιταλία κατά τη διάρκεια της 28ης και 29ης Σεπτεμβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να επικυρώσουν τα προϊόντα του έργου και να κάνουν συστάσεις επί των τελικών αποτελεσμάτων. Επίσης θα συζητηθούν θέματα σημαντικά σχετικά με τη διάδοση και τις καλές πρακτικές που θα πρέπει να ανταλλάσσονται. Συγκεκριμένα, ημερήσια διάταξη της συνάντησης είναι η ακόλουθη:

Έργο SERLET

4η Συνάντηση της Σύμπραξης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ξενοδοχείο Cerri, Castellammare del Golfo 28- 29 Σεπτεμβρίου 2015

 

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

9:30 Παρουσίαση των τελευταίων εκδόσεων των εφαρμογών και των βιβλίων

10:30 Επικύρωση των παραδοτέων και σχόλια των εταίρων

Διάλειμμα 11:30

11:45 Συζήτηση για τα τελευταία παραδοτέα που σχετίζονται με το web site

13:00 Γεύμα

14:00 Διάδοση: Θέματα- Νέες δραστηριότητες

– Παρουσίαση των αφισών και φυλλαδίων από όλους τους εταίρους

– Οργάνωση εκδηλώσεων- Ανταλλαγή ορθών πρακτικών

16:00 Οικονομικά θέματα – Ελεύθερη συζήτηση

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

9:30 Συνέχιση των συζητήσεων