Πανεπιστήμιο Κορσικής Pasquale Paoli

  • Home
  • /
  • Πανεπιστήμιο Κορσικής Pasquale Paoli

french-flag

Το Πανεπιστήμιο της Κορσικής Pasquale Paoli ιδρύθηκε το 1765, επαναλειτούργησε το 1981, και είναι το μόνο Πανεπιστήμιο που υπάρχει στην Κορσική.

Βρίσκεται στην πόλη Corte, και διαθέτει περίπου 4300 φοιτητές και 170 διδακτορικούς φοιτητές το χρόνο, 300 μέλη ΔΕΠ και 500 λέκτορες.

Είναι ένας διεπιστημονικός Δημόσιος Οργανισμός και προσφέρει περισσότερα από 100 πτυχία που απονέμονται από 8 σχολές, ινστιτούτα και σχολεία.

Το Πανεπιστήμιο επιδιώκει μια επιστημονική προσέγγιση, κυρίως στους κλάδους που είναι αφιερωμένοι στην έρευνα τη σχετική με την ταυτότητα και  τις ρίζες της Κορσικής και του Πολιτισμού της, καθώς και της γλωσσικής της κληρονομιάς. Το Πανεπιστήμιο της Κορσικής έχει πιστοποιηθεί από μεγάλους ερευνητικούς οργανισμούς, όπως το CNRS, INRA, INSERM και το CEA.

Το Πανεπιστήμιο της Κορσικής είναι από τον Αύγουστο του 2014, ο κύριος δικαιούχος του έργου SERLET και έχει αναλάβει όλα τα εγγενή καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με το ρόλο του συντονιστή.

ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1) Διαχείριση του έργου

2) Οικονομική διαχείριση του έργου

α) Συμβολή στο σχέδιο ποιότητας του έργου

β) Μετάφραση του προωθητικού μέρους της ιστοσελίδας

γ) Συμμετοχή στην ερευνητική ανάλυση των αναγκών

δ) Επιλογή των θεμάτων / οργάνωση του υλικού για την τοπική γλώσσα

ε) Ανάπτυξη του Κορσικανικού γλωσσικού υλικού για: τις εφαρμογές, το web site, τα βιβλία

στ) Ηχογράφηση του γλωσσικού υλικού της Κορσικανικής γλώσσας σε επαγγελματικό στούντιο, ανάπτυξη βίντεο μικρής διάρκειας με γηγενείς της περιφέρειας- στόχου.

ζ) Συμμετοχή σε τέσσερις συναντήσεις για το έργο

η) Συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου (δύο φάσεις) και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

θ) Ανάπτυξη των υλικών διάδοσης (φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικά δελτία, κλπ) και διοργάνωση εκδηλώσεων

ια) Συμμετοχή στην στρατηγική εκμετάλλευσης και βιωσιμότητας του έργου.