SupEuropa

french-flag

Ο SupEuropa είναι ένας οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που ιδρύθηκε το 1990 στο Colmar (Γαλλία), και προσανατολίζεται προς τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, με συγκεκριμένο στόχο να τους φέρει κοντά, ώστε να ωθούν τους μαθητές, απόφοιτους, εκπαιδευτικούς και  εργαζομένους τους να βελτιώσουν ή να αποκτήσουν και να πειραματιστούν με νέες δεξιότητες και κοινωνικές και επαγγελματικές ικανότητες, με βάση το πρόγραμμα της Κινητικότητας, ιδίως στον τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών.

ΜΕΓΕΘΟΣ / Προσωπικό:

Το SupEuropa απασχολεί τρία άτομα προσωπικό πλήρους απασχόλησης και περίπου έξι έως δέκα άτομα ως συνεργάτες μερικής απασχόλησης, κυρίως επαγγελματίες απ’ όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Για το έργο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν δύο άτομα από το προσωπικό της εταιρείας και έξι άτομα από τις δύο ομάδες που σχηματίσθηκαν και αποτέλεσαν την τοπική Γαλλική Κοινοπραξία που είναι υπεύθυνη για τις τοπικές γλώσσες των περιοχών της Αλσατίας και της Βρετάνης.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Ο οργανισμός έχει αποκτήσει τα τελευταία είκοσι δύο χρόνια μια μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό των δράσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση και στην ανάπτυξη της κινητικότητας στην Ευρώπη. Από την άποψη αυτή, ο SUPEUROPA δημιουργεί πλατφόρμες δεξιοτήτων, φέρνοντας σε επαφή και συνενώνοντας θεσμικούς και ιδιώτες πολύπλευρους εμπειρογνώμονες, στο πλαίσιο των κοινοπραξιών, με αποστολή την επίτευξη των σκοπών και των στόχων συγκεκριμένων έργων. Ο οργανισμός έλαβε την πιστοποίηση: SR EN ISO 9001-2007 “Πιστοποίηση Διαχείρισης Ποιότητας”.

Για το έργο αυτό, η «Κοινοπραξία» περιλαμβάνει έξι γηγενείς ομιλητές από δύο περιφέρειες (Αλσατία και Βρετάνη) των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι: καθηγητές πανεπιστημίου και καθηγητές που συμμετέχουν στη διδασκαλία των τοπικών γλωσσών, καθώς και ερευνητές στους τομείς της εθνολογίας, πολιτιστικών θεμάτων και διατήρησης της τοπικής ιστορικής κληρονομιάς και των παραδόσεων. Όλοι έχουν δημοσιεύσει επιστημονικά θέματα σχετικά με τις αντίστοιχες τοπικές τους γλώσσες.

Ο οργανισμός έχει συμμετάσχει σε τέσσερα γλωσσικά προγράμματα “Lingua και ΚΑ2”, εκ των οποίων τα τρία σχέδια έχουν βραβευθεί με το «Ευρωπαϊκό Σήμα για καινοτόμες πρωτοβουλίες στην Εκμάθηση Γλωσσών» (Constructor 2000, Hermes, Apple).

Εκτός από αυτές τις δραστηριότητες στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, ο οργανισμός έχει αναπτύξει επίσης:

-τη διοργάνωση διακρατικών σεμιναρίων και επισκέψεων στον τομέα της διοίκησης της εκπαίδευσης, που έχουν εφαρμογή στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στους Ανθρώπινους πόρους, στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην αξιοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη,

-τη Μεταφορά της μηχανικής και της τεχνογνωσίας που ισχύουν για την εγκατάσταση  “γραφείων πρακτικής άσκησης» σε πανεπιστήμια της Ρουμανίας (Στρατηγικό Σχέδιο / διαρθρωτικά ταμεία FSE),

-την εμπειρία της κατάρτισης στη συγκρότηση δημοκρατικών ντιμπέιτ που προσφέρθηκε σε πάνω από έξι χιλιάδες νέους από τα 27 κράτη μέλη, είκοσι φορές το χρόνο, που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Euroscola» (Συμβόλαιο 2007/2011)

Ρόλος στο έργο:

Ο SupEuropa ήταν ο διαχειριστής της ποιότητας του έργου. Από την άποψη αυτή, ο SupEuropa παρείχε το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των πτυχών του έργου. Άλλα καθήκοντα για τα οποία ο φορέας ήταν υπεύθυνος:

α) Ανάπτυξη του σχεδίου για την ποιότητα του έργου

β) Συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο

γ) Μετάφραση του προωθητικού μέρους της Ιστοσελίδας

δ) Συμμετοχή στην ερευνητική ανάλυση των αναγκών του έργου

ε) Επιλογή των θεμάτων / οργάνωση του υλικού της τοπικής γλώσσας

στ) Ανάπτυξη του γλωσσικού υλικού της Αλσατίας και της Βρετάνης για: τις εφαρμογές, το web site και τα βιβλία

ζ) Ηχογράφηση του γλωσσικού υλικού της Αλσατίας και της Βρετάνης σε επαγγελματικό στούντιο. Ανάπτυξη βίντεο μικρής διάρκειας με γηγενείς από τις περιφέρειες- στόχους.

η) Συμμετοχή σε τέσσερις συναντήσεις για το έργο

θ) Συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου (δύο φάσεις) και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

ι) Ανάπτυξη υλικών διάδοσης (φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικά δελτία, κλπ) και διοργάνωση εκδηλώσεων

ια) Συμμετοχή στην στρατηγική εκμετάλλευσης για τη βιωσιμότητα του έργου.