Μαίανδρος ΕΠΕ

  • Home
  • /
  • Μαίανδρος ΕΠΕ

greekflag

ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ (Συντονιστικό ίδρυμα) από την Αθήνα (GR) ιδρύθηκε το 1993. Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

ΜΕΓΕΘΟΣ / Προσωπικό: Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ είναι μια παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση με επτά άτομα ως μόνιμο προσωπικό και με δέκα έως δεκαπέντε άτομα ως προσωπικό μερικής απασχόλησης, κυρίως επαγγελματίες από όλους τους τομείς της Παιδείας και των Επιστημών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ο Εκδοτικός Οίκος έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και ειδίκευση σε βιβλία και εκπαιδευτικά CD-ROM. Η  ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ έχει μεγάλη παράδοση στην δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για Έλληνες μαθητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε βιβλία για ενήλικες.

Το ίδρυμα συνεργάζεται με σχολεία και πανεπιστήμια απ’ όλη την Ελλάδα και οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις. Ο Εκδοτικός Οίκος εκδίδει μια επιστημονική εφημερίδα με 15.000 αποδέκτες σ’ όλη την Ελλάδα.

Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ εκδίδει συνεχώς καινούργια έργα που σχετίζονται με μαθητές και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ενηλίκων και ως εκ τούτου είναι σε συνεχή συνεργασία με καθηγητές και εμπειρογνώμονες από διάφορα επιστημονικά πεδία.

Επίσης, η Μαίανδρος εργάζεται με διαφορετικούς τύπους ομάδων, μεταξύ των οποίων: μαθητές, φοιτητές, μετανάστες, κλπ. και διοργανώνει σεμινάρια και ειδικές εκδηλώσεις καλώντας ως ομιλητές καθηγητές απ’ όλους τους τομείς της εκπαίδευσης.

Όσον αφορά την εμπειρία του ιδρύματος στην συνεργασία σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο, θα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής: Η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ συνεργάζεται με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού για την παρασκευή εκπαιδευτικών φυλλαδίων, ειδικών εκδόσεων κ.α.

Το ίδρυμα έχει πολύ καλή συνεργασία με σχολεία και κέντρα κατάρτισης, από την περιοχή της Αθήνας και από ορισμένες άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα και το Ηράκλειο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, η Μαίανδρος συνεργάστηκε με δύο περιφερειακούς οργανισμούς από την Κρήτη για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Επίσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ίδρυμα συνεργάζεται με άλλους εκδοτικούς οίκους και εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Επίσης, η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ κατέχει ένα ισχυρό εργαλείο διάδοσης που είναι μια ηλεκτρονική εφημερίδα που ονομάζεται www.nonpapernews.gr που έχει ένα online μεταφραστή για περισσότερες από 100 γλώσσες. Το NONPAPERNEWS.GR έχει μεγάλη προσβασιμότητα όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά κι από όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η Μαίανδρος έχει εμπειρία σε πολυμερή σχέδια και συντόνισε τρία επιτυχημένα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο APPLE έχει λάβει το European Language Award (2007), από τη Ρουμανική κυβέρνηση και εντάχθηκε στον κατάλογο της ΕΕ με τις «Ιστορίες με ευρωπαϊκή επιτυχία» (2009) και το σχέδιο INCA έλαβε υψηλή βαθμολογία 9/10 στην τελική του έκθεση και ήταν στον κατάλογο των κορυφαίων έργων για τις δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων του. Το σχέδιο “Πρώτα βήματα στην DE, IT και ΕL” ήταν επίσης ένα πολύ επιτυχημένο έργο του προγράμματος Grundtvig για τους μετανάστες.

Επίσης, η ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΕΠΕ έχει συμμετάσχει σε δύο επιτυχημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχετίζονται με την «Πρόληψη των ναρκωτικών» και βρίσκεται σε σταθερή συνεργασία με ιδρύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Εσθονία, τη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Ρόλος στο έργο:

Ο ρόλος του συντονιστή του έργου ήταν:

α) Η ανάπτυξη του σχεδίου για την ποιότητα του έργου

β) Ο Γενικός συντονισμός του έργου

γ) Η ανάπτυξη του προωθητικού τμήματος της Ιστοσελίδας

δ) Η συμμετοχή στην ερευνητική ανάλυση των αναγκών του έργου

ε) Η συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο

στ) Η μετάφραση του προωθητικού μέρος της ιστοσελίδας

ζ) Η επιλογή των θεμάτων / οργάνωση του γλωσσικού υλικού των τοπικών γλωσσών

η) Η ανάπτυξη του κρητικού γλωσσικού υλικού για: τις εφαρμογές, το web site και το βιβλίο

θ) Η ηχογράφηση του γλωσσικού υλικού της κρητικής γλώσσας σε επαγγελματικό στούντιο. Η ανάπτυξη βίντεο μικρής διάρκειας με γηγενείς από την περιφέρεια -στόχο.

ια) Η συμμετοχή σε τέσσερις συναντήσεις για το έργο

ιβ) Η συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου (δύο φάσεις) και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

μ) Η ανάπτυξη των υλικών διάδοσης (φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικά δελτία, κλπ) και η διοργάνωση εκδηλώσεων

ιδ) Η συμμετοχή στη στρατηγική εκμετάλλευσης για τη βιωσιμότητα του έργου.