Νέος εταίρος- Επικεφαλής της σύμπραξης

  • Home
  • /
  • Νέος εταίρος- Επικεφαλής της σύμπραξης

Νέος εταίρος- Επικεφαλής της σύμπραξης

10 Aug, 2014 / 0

Το Πανεπιστήμιο της Κορσικής είναι από τον Αύγουστο του 2014, ο νέος διαχειριστής του έργου που θα αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με το ρόλο του συντονιστή. Όλοι οι εταίροι χαιρετίζουν το νέο συνεργάτη που θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την Χρηματοοικονομική Διοίκηση του έργου, καθώς και για την ανάπτυξη του γλωσσικού υλικού της Κορσικής.