Νέα σύσκεψη στην Αθήνα!

  • Home
  • /
  • Νέα σύσκεψη στην Αθήνα!

Νέα σύσκεψη στην Αθήνα!

22 Feb, 2015 / 0

Στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 12 Μαρτίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η 2η Συνάντηση της εταιρικής σχέσης SERLET. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι θα συζητήσουν για την πρόοδο του έργου και θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν το σχέδιο εργασίας των τεχνικών και τους χρόνους παράδοσης τμημάτων του έργου. Επίσης, οι εταίροι θα αναλύσουν τα σχέδια διάδοσης του έργου για το άμεσο μέλλον.