Κορσική, Γαλλία

  • Home
  • /
  • Κορσική, Γαλλία

Κορσική, Γαλλία

12 Jan, 2016 / 0

Η Κορσική είναι ένα γαλλικό νησί στη Μεσόγειο θάλασσα. Βρίσκεται δυτικά της Ιταλίας, νοτιοανατολικά της ηπειρωτικής Γαλλίας, και βόρεια του ιταλικού νησιού της Σαρδηνίας. Τα δύο τρίτα του νησιού αποτελούνται από βουνά, που σχηματίζουν μια ενιαία αλυσίδα. Πριν από την γαλλική κυριαρχία, η Κορσική ήταν υπό την κυριότητα της Δημοκρατίας της Γένοβας.

Η Κορσική είναι μία από τις 27 περιφέρειες της Γαλλίας, αν και έχει οριστεί ως τοπική αρχή (εδαφική κοινότητα) από το νόμο. Ως τοπική αρχή, διαθέτει μεγαλύτερες εξουσίες σε σχέση με άλλες περιφέρειες της Γαλλίας. Η Κορσική αναφέρεται ως «περιοχή» στην κοινή ομιλία και σχεδόν πάντα αναφέρεται μεταξύ των άλλων περιοχών της Γαλλίας. Η Κορσική χωρίζεται σε δύο τμήματα, την Haute-Corse και την Corse-du-Sud, με περιφερειακή πρωτεύουσα του νομού Corse-du-Sud, το Ajaccio. Η Bastia είναι η πρωτεύουσα του νομού της Haute-Corse, και ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός στην Κορσική.

Παρόλο που το νησί χωρίζεται από την ηπειρωτική χώρα από τη θάλασσα της Λιγουρίας και είναι πιο κοντά στην Ιταλία από ό,τι στην ηπειρωτική Γαλλία, πολιτικά η Κορσική αποτελεί μέρος της μητροπολιτικής Γαλλίας. Μετά την ηγεμονία της Δημοκρατίας της Γένοβας που ξεκίνησε το 1282, η Κορσική ήταν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, από το 1755 μέχρι την κατάκτησή της από τη Γαλλία το 1769, ανεξάρτητη Κορσική Δημοκρατία. Η κουλτούρα της Κορσικής περιέχει στοιχεία τόσο από τους Γάλλους όσο και από τους Ιταλούς και το σύνταγμά της, κατά το διάστημα που υπήρξε ανεξάρτητη Δημοκρατία, γράφτηκε στα Ιταλικά. Η μητρική γλώσσα των Κορσικανών αναγνωρίζεται ως μια τοπική γλώσσα από τη γαλλική κυβέρνηση.

Ο Γάλλος αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης, γεννήθηκε το 1769 στην πρωτεύουσα της Κορσικής το Ajaccio. Το σπίτι των προγόνων του, το Casa Buonaparte, χρησιμοποιείται σήμερα ως μουσείο. Η βόρεια πόλη του Calvi λέγεται ότι είναι η γενέτειρα του εξερευνητή Χριστόφορου Κολόμβου.

 

Η τοπική γλώσσα της Κορσικής

Τα Κορσικά (Corsu ή lingua Corsa) είναι μια γλώσσα Ιταλο-Δαλματική, λατινογενής που συναντάται τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο στα νησιά της Κορσικής (Γαλλία) και της βόρειας Σαρδηνίας (Ιταλία). Τα Κορσικά ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα η καθομιλουμένη γλώσσα στην Κορσική, παράλληλα με την ιταλική που ήταν επίσημη γλώσσα μέχρι το 1859. Στη συνέχεια, η ιταλική γλώσσα αντικαταστάθηκε από τη γαλλική, όταν οι Γάλλοι αγόρασαν το νησί από τη Γένοβα το 1768.

Κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων αιώνων, η χρήση της Γαλλικής αυξήθηκε σε τέτοιο βαθμό που, από την απελευθέρωση του 1945 και μετά, όλοι οι νησιώτες είχαν γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Ο εικοστός αιώνας επέφερε μεγάλες αλλαγές στη γλώσσα, με τους νησιώτες να αλλάζουν τις πρακτικές τους και να μην υπάρχουν πλέον μονόγλωσσοι κάτοικοι με γνώση Κορσικών που να έχουν απομείνει από τη δεκαετία του 1960. Μέχρι το 1990, υπολογίζεται ότι το 50% των νησιωτών είχαν κάποιο βαθμό επάρκειας στη χρήση της Κορσικής γλώσσας, και μια μικρή μειοψηφία, ίσως το 10%, χρησιμοποιούσε τη γλώσσα της Κορσικής ως πρώτη γλώσσα.