Συνεργαζόμενοι φορείς

  • Home
  • /
  • Συνεργαζόμενοι φορείς

Οι παρακάτω οργανώσεις βοήθησαν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του SERLET χωρίς οικονομική ενίσχυση από την ΕΕ, είτε διανέμοντας φυλλάδια του SERLET ή σε μερικές περιπτώσεις παραχωρώντας τις εγκαταστάσεις τους για παρουσιάσεις.

 

Associated_partners