2η συνάντηση της εταιρικής σχέσης στην Αθήνα

  • Home
  • /
  • 2η συνάντηση της εταιρικής σχέσης στην Αθήνα

2η συνάντηση της εταιρικής σχέσης στην Αθήνα

15 Mar, 2015 / 0

Στις 12 με 13 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση της εταιρικής σύμπραξης SERLET στην Αθήνα, Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι εξέτασαν τις συστάσεις των αξιολογητών της ΕΕ, παρουσίασαν το έργο τους και συζήτησαν σχετικά με τις διορθώσεις που έπρεπε να λάβουν χώρα, αποφάσισαν για τα νέα σχέδιά τους και καθόρισαν τα καθήκοντά τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρουσιάστηκε το έργο των υπεργολάβων και αξιολογήθηκε.